Penukaran Unit Panjang / Jarak
UnitSymbolUnitSymbol
kilometerkmhectometerhm
decameterdammeterm
decimeterdmcentimetercm
millimetermmfoot (feet)ft
yardydmile intmi
mile USmiinch

Penukaran Unit Panjang / Jarak boleh dibahagikan kepada beberapa tujuan yang juga boleh mewakili panjang, jarak, ketinggian atau menegak, serta lebar atau jarak dari satu sisi, juga diukur pada sudut yang berserenjang dengan objek. Dalam sesetengah keadaan, nilai panjang boleh ditukar atau ditukar kepada unit biasa yang lain.

Alat Penukaran Unit Panjang


=

Jika diperlukan!! Gunakan titik “.” sebagai tanda bilangan untuk memasukkan nombor. Titik hasil diwakili sebagai tanda koma “,” kerana di sesetengah negara, titik itu boleh bertindak sebagai koma dan sebaliknya.

Panjang piawai ialah meter, manakala dalam sistem cgs (sentimeter gram detik) ialah cm (sentimeter). Dalam fizik dan kejuruteraan, perkataan “panjang” biasanya digunakan secara sinonim dengan “jarak”, dengan simbol “l” (huruf kecil) atau “L” (singkatan daripada perkataan Inggeris Length).

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️