Tukar Unit Suhu
UnitSymbolUnitSymbol
Celcius°CFahrenheit°F
Kelvin°KRankine°R
Reamure°Ré

Tukar Unit Suhu menunjukkan persamaan ukuran darjah kepanasan, haba, sejuk atau kenormalan sesuatu bahan atau keadaan. Pendek kata, semakin tinggi suhu sesuatu bahan, semakin panas ia. Unit suhu yang sering digunakan ialah Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Reamure.

Alat Penukaran Suhu


=

Jika diperlukan!! Gunakan titik “.” sebagai tanda bilangan untuk memasukkan nombor. Titik hasil diwakili sebagai tanda koma “,” kerana di sesetengah negara, titik itu boleh bertindak sebagai koma dan sebaliknya.

Empat jenis termometer yang paling terkenal untuk mengukur suhu ialah Celsius, Reaumure, Fahrenheit dan Kelvin. Secara kualitatif, kita boleh tahu bahawa suhu ialah sensasi sejuk atau hangat sesuatu objek yang dirasai apabila menyentuhnya. Secara kuantitatif, kita boleh mengetahui dengan menggunakan termometer.

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️