Kalkulator
VersiFungsi
MatematikRootSquaresincostan

Kalkulator matematik online ini dilengkapi dengan pelbagai kekunci fungsi matematik mudah kepada kompleks termasuk penambahan, penolakan, pendaraban, bahagi, kuasa dua, punca dan pengguna juga boleh mencari nilai exp, log, sin, cos, tan, dan sebagainya.

Alat Pengiraan Lengkap

Saintifik
ButtonFunctionButtonFunction
0-9Nombor 0 hingga 9Penolakan
+Jumlah*Pendaraban
/Pengagihanlnlog
️√Punca kuasa dua=Keputusan
sinsinuscoskosinus
tantangen️πpi
InvInverse<=Padam 1 digit
CKosongkan semua°Degree
SquareSquare 3
φphix^Square n

Kalkulator ialah alat pengiraan matematik yang berguna untuk mengira nilai nombor dengan semua fungsi yang diperlukan. Kalkulator direka bentuk sepenuhnya untuk melakukan pengiraan matematik. Alat ini telah menggantikan sepenuhnya peraturan slaid dan digunakan dalam kedua-dua tetapan pendidikan dan profesional.

Dalam beberapa bidang kajian kalkulator saintifik telah digantikan dengan kalkulator grafik dan kalkulator kewangan yang mempunyai keupayaan sebagai kalkulator saintifik bersama dengan keupayaan untuk membuat grafik data input.

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️