Saiz Kertas A atau Saiz Kertas Siri A adalah “standard” yang sering digunakan mengikut “ISO” dan ia boleh digunakan secara meluas di peringkat antarabangsa, termasuk A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Terdapat banyak konvensyen piawaian saiz kertas lain telah wujud pada masa yang berbeza dan di negara yang berbeza di seluruh dunia. Ia mempengaruhi atau biasanya digunakan untuk menulis kertas, alat tulis, kad, beberapa dokumen percetakan, dan saiz kertas yang berkaitan dengan sampul surat.

Piawaian Saiz Kertas Siri A ditakrifkan dengan dibahagikan dengan 2 atau separuh saiz kertas sebelumnya dalam dimensi yang lebih besar. Manakala kertas yang paling kerap digunakan ialah bersaiz A4, biasanya digunakan untuk menulis kertas, kad, mencetak dokumen, sampul surat, dan juga dalam aplikasi seperti Microsoft Office seperti Word atau Excel.

Saiz Kertas A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 (mm, cm, inci)

Saiz Kertas Siri A
Saizmmcminci
A0841 x 118984.1 x 118.933.11 x 46.81
A1594 x 84159.4 x 84.123.39 x 33.11
A2420 x 59442.0 x 59.416.54 x 23.39
A3297 x 42029.7 x 42.011.69 x 16.54
A4210 x 29721.0 x 29.78.27 x 11.69
A5148 x 21014.8 x 21.05.83 x 8.27
A6105 x 14810.5 x 14.84.13 x 5.83
A774 x 1057.4 x 10.52.91 x 4.13
A852 x 745.2 x 7.42.05 x 2.91
A937 x 523.7 x 5.21.46 x 2.05
A1026 x 372.6 x 3.71.02 x 1.46

Saiz Kertas A0

Dimensi Saiz Kertas A0 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A0 dalam mm ialah 841 x 1189 milimeter.
 • Saiz A0 dalam cm ialah 84.1 x 118.9 sentimeter.
 • Saiz A0 dalam inci ialah 33.11 x 46.81 inci.

Saiz Kertas A1

Dimensi Saiz Kertas A1 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A1 dalam mm ialah 594 x 841 milimeter.
 • Saiz A1 dalam cm ialah 59.4 x 84.1 sentimeter.
 • Saiz A1 dalam inci ialah 23.39 x 33.11 inci.

Saiz Kertas A2

Dimensi Saiz Kertas A2 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A2 dalam mm ialah 420 x 594 milimeter.
 • Saiz A2 dalam cm ialah 42.0 x 59.4 sentimeter.
 • Saiz A2 dalam inci ialah 16.54 x 23.39 inci.

Saiz Kertas A3

Dimensi Saiz Kertas A3 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A3 dalam mm ialah 297 x 420 milimeter.
 • Saiz A3 dalam cm ialah 29.7 x 42.0 sentimeter.
 • Saiz A3 dalam inci ialah 11.69 x 16.54 inci.

Saiz Kertas A4

Dimensi Saiz Kertas A4 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A4 dalam mm ialah 210 x 297 milimeter.
 • Saiz A4 dalam cm ialah 21.0 x 29.7 sentimeter.
 • Saiz A4 dalam inci ialah 8.27 x 11.69 inci.

Saiz Kertas A5

Dimensi Saiz Kertas A5 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A5 dalam mm ialah 148 x 210 milimeter.
 • Saiz A5 dalam cm ialah 14.8 x 21.0 sentimeter.
 • Saiz A5 dalam inci ialah 5.83 x 8.27 inci.

Saiz Kertas A6

Dimensi Saiz Kertas A6 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A6 dalam mm ialah 105 x 148 milimeter.
 • Saiz A6 dalam cm ialah 10.5 x 14.8 sentimeter.
 • Saiz A6 dalam inci ialah 4.13 x 5.83 inci.

Saiz Kertas A7

Dimensi Saiz Kertas A7 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A7 dalam mm ialah 74 x 105 milimeter.
 • Saiz A7 dalam cm ialah 7.4 x 10.5 sentimeter.
 • Saiz A7 dalam inci ialah 2.91 x 4.13 inci.

Saiz Kertas A8

Dimensi Saiz Kertas A8 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A8 dalam mm ialah 52 x 74 milimeter.
 • Saiz A8 dalam cm ialah 5.2 x 7.4 sentimeter.
 • Saiz A8 dalam inci ialah 2.05 x 2.91 inci.

Saiz Kertas A9

Dimensi Saiz Kertas A9 dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A9 dalam mm ialah 37 x 52 milimeter.
 • Saiz A9 dalam cm ialah 3.7 x 5.2 sentimeter.
 • Saiz A9 dalam inci ialah 1.46 x 2.05 inci.

Saiz Kertas A10

Dimensi A10 Saiz dalam mm, cm, inci:

 • Saiz A10 dalam mm ialah 26 x 37 milimeter.
 • Saiz A10 dalam cm ialah 2.6 x 3.7 sentimeter.
 • Saiz A10 dalam inci ialah 1.02 x 1.46 inci.

Toleransi yang dinyatakan dalam piawaian ialah:

 • ±1.5 mm untuk dimensi sehingga 150 mm,
 • ±2.0 mm untuk dimensi dalam julat 150 hingga 600 mm, dan
 • ±3.0 mm untuk dimensi melebihi 600 mm.

Ini berkaitan dengan perbandingan antara siri A, B dan C.

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️