Tukar Unit Luas
UnitSymbolUnitSymbol
HektarhaArea
mil persegimi2kilometer persegikm2
hektometer persegihm2dekameter persegidam2
meter persegim2desimeter persegidm2
sentimeter persegicm2milimeter persegimm2
Acreacre

Tukar Unit Luas ialah ukuran kuantiti yang menyatakan magnitud objek dua dimensi atau bentuk satah atau luas. Unit piawai untuk keluasan ialah m² (meter persegi), mengikut SI (Sistem Unit Antarabangsa) yang digunakan. Ini terpakai secara umum dan sering digunakan di pelbagai negara di dunia sebagai piawaian asas pengukuran.

Alat Penukaran Luas


=

Jika diperlukan!! Gunakan titik “.” sebagai tanda bilangan untuk memasukkan nombor. Titik hasil diwakili sebagai tanda koma “,” kerana di sesetengah negara, titik itu boleh bertindak sebagai koma dan sebaliknya.

Dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI), unit piawai untuk luas ialah “meter persegi”, ditandakan dengan simbol “m²”. Terdapat beberapa formula yang terkenal untuk luas bentuk mudah seperti segi tiga, segi empat tepat, segi empat sama dan bulatan. Unit luas ini biasanya menggunakan kuasa dua selepas unit yang bermaksud “persegi” (cth m² ), baca meter persegi.

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️